Sosiaalisen median todelliset vaikutukset

Sosiaalisen median todelliset vaikutukset

Sosiaalinen media

Informaatio- ja viestintäteknologia on muuttunut nopeasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan, ja suurin kehityksen kohde on ollut sosiaalisen median syntyminen. Muutoksen tahti on koko ajan kiihtyvä. Esimerkiksi mobiililaitteiden teknologinen kehitys on ollut tärkeässä roolissa sen suhteen, millaiseksi sosiaalisen median vaikutus on meihin muodostunut. Ympäri maapalloa mobiililaitteet ovat hallitsevassa osassa, kun mietitään netissä viettämäämme kokonaisaikaa. Mobiililaitteet antavat kenen tahansa olla yhteydessä nettiin missä ja milloin tahansa millä tahansa laitteella.

New York Timesin laatima mielenkiintoinen tutkimus paljasti motiiveja, joita osallistujat kertoivat heillä olevan tietojen jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Näihin sisältyi muun muassa halu paljastaa arvokasta ja viihdyttävää sisältöä muille käyttäjille, itsensä määritteleminen muiden silmissä, ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä mahdollisuus kertoa muille tukemistaan ja kannattamistaan tuotemerkeistä ja asioista.

Nämä tekijät ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että sosiaaliset verkostot ovat kehittyneet kätevästä yhteydenpitovälineestä ystävien ja perheen kesken keinoksi saada aikaan merkittävää vaikutusta yhteiskunnassa. Sosiaalista mediaa käytetään tavoilla, jotka muokkaavat politiikkaa, liike-elämää, maailman kulttuuria, koulutusta, urapolkuja, innovaatioita ja paljoa muuta.

Sosiaalisen median vaikutus politiikkaan

Pew-tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan yli 60 prosenttia ihmisistä hankkivat uutisensa sosiaalisesta mediasta, ja lähes viidennes väestöstä saa uutisensa tätä kautta hyvin usein. Muihin mediamuotoihin verrattuna sosiaalisen median vaikutus poliittisiin kampanjoihin on kohonnut valtavasti. Sosiaaliset verkostot ovat koko ajan tärkeämmässä roolissa poliittisissa vaaleissa. Yhdysvalloissa tämä on tullut esille aluksi Howard Deanin epäonnistuneessa kampanjassa vuonna 2003 ja sen jälkeen niin ensimmäisen afroamerikkalaisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman valinnassa vuonna 2008 kuin myös Donald Trumpin valtakautena.

New York Timesin raportin mukaaan Donald Trumpin valinta on kenties selkein merkki siitä, että ympäri maailmaa sosiaaliset verkostot muokkaavat perustavanlaatuisesti ihmiskuntaa. Koska sosiaalisen median avulla ihmiset voivat kommunikoida keskenään yhä vapaammin, ne auttavat luomaan yllättävän vaikutusvaltaisia sosiaalisia organisaatioita aiemmin marginalisoitujen ryhmien keskuudessa.

Viestintäteknologia

Viestintäteknologia

Sosiaalisen median vaikutus yhteiskuntaan

Lähes neljäsosa maapallon väestöstä on nyt Facebookissa. Pelkästään Yhdysvalloissa lähes 80 % kaikista internetin käyttäjistä käyttää tätä alustaa. Koska sosiaaliset verkostot saavat voimansa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ne muuttuvat yhä voimakkaammiksi kasvaessaan. Internetin ansiosta jokainen ihminen, jolla on marginalisoituja mielipiteitä, voi nähdä, ettei hän ole niiden kanssa yksin. Ja kun nämä ihmiset löytävät toisensa sosiaalisen median kautta, he voivat tehdä erilaisia asioita – luoda meemejä, julkaisuja tai kokonaisia nettimaailmoja, jotka edustavat heidän maailmankuvaansa, ja tuoda ne sen jälkeen valtavirran tietoisuuteen.

Ilman sosiaalista mediaa sosiaalisilla, eettisillä, ympäristöllisillä ja poliittisilla pienryhmillä ei olisi lainkaan näkyvyyttä. Ongelmien kasvanut näkyvyys on siirtänyt vallan tasapainon harvojen käsistä suurille massoille. Kolikon kääntöpuolena tässä on se, että sosiaalinen media tappaa hitaasti oikean aktivismin ja korvaa sen pikkuhiljaa laiskemmalla kotisohvalta toteutettavalla muka-aktivismilla.

Vaikka sosiaalisen median aktivismi kasvattaa tietoisuutta sosiaalisista ongelmista, jää vielä epäselväksi, kääntyykö tämä tietoisuuden kasvu todelliseksi muutokseksi. Joidenkin ihmisten mielestä sosiaalinen jakaminen on kannustanut ihmisiä käyttämään tietokoneita ja mobiililaitteita tuodakseen julki huoliaan sosiaalisista ongelmista ilman, että heidän on täytynyt osallistua kampanjointiin oikeassa elämässä. Heidän tukensa rajoittuu tykkäys- tai jakamispainikkeiden klikkaamiseen.

Tämä on erittäin inhimillinen reaktio, kun ihmisille annetaan vaihtoehtoja, jotka poistavat heiltä velvollisuuden toimia. Vuonna 2013 Isossa-Britanniassa tehdyssä yliopistotutkimuksessa havaittiin, että kun ihmisille annettiin mahdollisuus ”tykätä” sosiaalisista hankkeista, he käyttivät tätä välttääkseen käyttämästä oikeasti aikaa ja rahaa hyväntekeväisyyteen.

Toisaalta, kun useammat ihmiset osoittavat tukensa henkilökohtaisesti, he osoittavat todennäköisemmin merkityksellistä tukeaan taloudellisen osallistumisen muodossa. Tutkijat huomasivat, että julkinen tuen osoittaminen on tarkoitettu tyydyttämään muiden mielipiteitä, kun taas yksityisesti tehty tukeminen on enemmän linjassa omien arvojen kanssa.

Vaikutus liike-elämään

Sosiaalisen median suosion kasvu tarkoittaa, että on hyvin epätodennäköistä löytää organisaatio, joka ei tavoittele asiakkaitaan ja kumppaneitaan yhden tai useamman sosiaalisen median alustan kautta. Yritykset näkevät sosiaalisen median merkityksen asiakkaiden kanssa vuorovaikuttamiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen.

Yritykset ovat ymmärtäneet, että ne voivat käyttää sosiaalista mediaa luodakseen syvällisempiä näkemyksiä, kasvattaakseen kysyntää ja luodakseen kohdennettuja tuotetarjontoja. Tämä on tärkeää perinteisessä kivijalkaliiketoiminnassa ja eritoten verkkoliiketoiminnassa. Käytettyjä tuotteita ei osteta enää kirpputorilta, vaan nettihuutokaupasta, venttiä pelataan kotoa käsin tietokoneella eikä oikealla kasinolla ja suurin osa elokuvista katsotaan suoratoistopalveluista eikä elokuvateattereissa.

Useat tutkimukset osoittavat, että sosiaalisten verkkojen ottaminen käyttöön työyhteisössä voi vahvistaa tietojen jakamista. Tuloksena on kehittyneet projektinhallintatoiminnot ja erikoistuneen tiedon jakamisen mahdollistaminen. Sosiaalisten teknologioiden täysi sisällyttäminen työyhteisöön poistaa rajoja, eliminoi siiloja ja voi kasvattaa vuorovaikutusta ja auttaa luomaan taidokkaampia ja tietävämpiä työntekijöitä.

Mielenkiintoista kyllä, vaikka sosiaalisesta jakamisesta on tullut mieluumminkin normaali poikkeuksen sijaan liiketoiminnassa, jotkut yritykset ovat päättäneet kulkea vastavirtaan ja poistaa sosiaalisen median jakopainikkeet sivustoltaan koettuaan ensikäden negatiivisia vaikutuksia sosiaalisen median käytöstä. Taloon.com-palvelua koskevassa tutkimuksessa huomattiin, että yrityksen yhteydenotot nousivat yli 10 prosentilla, kun he poistivat jakopainikkeet tuotesivuiltaan.

Nämä tulokset korostavat sosiaalisen median vaikutusten kaksiteräistä luonnetta. Kun tuotteet houkuttelevat runsaasti jakoja, ne voivat kasvattaa myyntiä. Mutta päinvastaisessa tilanteessa asiakkaiden luottamus tuotteeseen ja yritykseen voi laskea.

LinkedIn

LinkedIn

Sanotaan, että tieto on valtaa. Ilman keinoja tiedon jakamiseen ihmiset eivät voi käyttää tätä valtaa. Yksi sosiaalisen median positiivisista vaikutuksista on tiedon jakaminen nyky-yhteiskunnassa. Facebookin, LinkedInin ja Twitterin kaltaiset alustat ovat mahdollistaneet tiedon jakamisen yhdellä klikkauksella. Loppujen lopuksi jakamisessa on tarkoitus saada ihmiset näkemään ja vastaamaan sisältöön. Kunhan sisältö on asianmukaista ja tiedolle on tarvetta, organisaatioiden kannattaa jatkaa tiedon julkaisemista sosiaalisen median kautta.

Emmi

Kommentointi on suljettu.