Yritykset, markkinointi ja some

Yritykset, markkinointi ja some

Sosiaalisen median käyttäjiä on maailmanlaajuisesti miljardeja. Valtava määrä ihmisiä kirjautuu some-tileilleen päivittäin, joten ei ole mikään ihme, että yritykset ja yhteisöt sekä julkiset tahot kuten virastot ja eri viranhaltijat ovat löytäneet sosiaalisesta mediasta itselleen uuden markkinointi- ja informaatiokanavan.

Jos tavallinen kuluttaja haluaa tietoa jostain tietystä palvelusta tai tuotteesta, netti on nykyään loogisin kanava hakea tätä. Kotisivujen lisäksi yhä lisääntyvässä määrin yrityksillä on omia sosiaalisen median tilejä. Twitter, Facebook, YouTube ja Instagram ovat suosituimpia some palveluita, ja nämä kuluttajalle ilmaiset some yhteisöt rahoitetaankin mainostajien markoilla.

Ollakseen ajankohtainen markkinoinnin tulee olla mukana ainakin kolmen suuren koplassa, YouTube vaatii hieman enemmän taloudellista panostusta, että siellä pystyy ammattimaisesti mainostamaan. Tosin videomateriaali on loistava huomionherättäjä, ja kaikki sosiaalisen median alustat tukevat myös tätä markkinoinnin keinoa.

Omaa uutissivuaan selatessaan somen käyttäjä törmää jatkuvalla syötöllä eri yritysten mainoksiin. Ne yleensä ovat kohdennettuja käyttäjän evästeiden mukaan, jolloin oletetaan, että hakuhistoria vastaa henkilön intressejä ja mahdollisia ostosuunnitelmia. Mainokset tulee selkeästi olla eroteltavissa muusta informaatiotulvasta, jotta kuluttaja ei erehdy pitämään niitä esimerkiksi uutisina.

Markkinointitutkimus ja profilointi

Samaan tyyliin kuin tuotteiden markkinoijat tekevät tutkimusta kohderyhmistä yleensä, myös sosiaalisen median käyttäjiä on alettu kategorisoimaan perustuen yksilön some-käyttäytymiseen. Jotkut ihmiset ovat aktiivisempia kuin toiset, joillakin on seuraajia tai ystäviä satoja kertoja enemmän kuin normaalilla henkilöllä. Kaikki ovat kuitenkin potentiaalisia asiakkaita.

Myös eri sosiaalisen median kanavat houkuttelevat erilaisia potentiaalisia asiakkaita. Facebookin ikäjakauma on laaja, mutta varsinkin Euroopassa nuoremmat käyttäjät ovat siirtyneet enemmän Instagramiin ja Snapchattiin. Vaikka markkinointistrategia kattaisi yleisimmät sosiaaliset mediat, kohderyhmät saattavat vaihdella.

Aktiiviset käyttäjät, joilla on paljon seuraajia, ovat luonnollisesti markkinoinnin avainprofiileita. Kaikki, mitä he jakavat somessa saa paljon huomiota. Jos nämä henkilöt voidaan vielä kategorisoida mielipidevaikuttajiksi, on mahdollista, että heihin otetaan yhteyttä kaupallisen yhteistyön merkeissä.

Kun lakisääteisesti käyttäjien pitää pystyä tunnistamaan mainos, raja kaupallisen yhteistyön ja yksityisen sosiaalisen median profiilin välillä on hieman häilyvämpi. Usein on mahdotonta sanoa, suositteleeko joku jotain tuotetta, koska on rehellisesti todennut sen hyväksi, vai onko takana maksusta suoritettua toimintaa. Seuraajille jää usein vastuu käyttää omaa tervettä järkeään.

Szsiaalisen median tilin hoito

Kun omaa tuotettaan tai palveluaan alkaa markkinoimaan sosiaalisessa mediassa, on pidettävä huolta tietyistä pääperiaatteista. Yleisön huomion saaminen on kriittistä, mutta kuinka se tehdään on taitolaji. Jos itse ei ole varma kuinka toimia, on Suomessa useita aiheeseen perehtyneitä ammattilaisia.

Jotta kohdeyleisön saa pidettyä kiinnostuneena, on hyvä vähintään viikoittain julkaista uusia kampanjoita, kilpailuja tai mielipidemittauksia. Jos käyttäjät saa interaktiivisesti osallistumaan oman tuotteen markkinointiin, näkyvyys ja lojaalisuus kasvaa. Eri somessa pätee eri säännöt, mikä toimii Facebookissa ei varmastikaan ole hyvä idea Twitteriin.

Twitterissä on suositeltavaa, että liiallisia aihetunnisteita eli hashtagejä vältettäisiin. Informaatio hukkuu helposti ja sanoma ei ole selkeä, jos jokaisesta ydinsanasta aletaan vääntämään markkinoinnin tukea. Energiaa on parempi panostaa pidempiaikaiseen ja originelliin aihetunnisteeseen.

Asiakaspalautteeseen vastaaminen on sosiaalisessa mediassa ensiarvoisen tärkeää. Harvemmilla yrityksillä on varaa palkata työvoimaa hoitamaan sosiaalisen median tilejä vuorokauden ympäri, mutta seuraajille ja varsinkin heidän julkisesti esittämiin kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman nopeasti ja asiallisesti. Jos on tapahtunut virhe, anteeksi pyytäminenkään ei ole häpeä.

Vaikka sosiaalisen median markkinointi-ideana on tavoittaa massoja pienillä investoinneilla, on hyvä muistaa, että potentiaaliset asiakkaat ovat silti yksilöitä. Jos suinkin mahdollista, jokaisen vierailijan tai seuraajan profiilista voi hankkia jotain julkiseksi jätettyä tietoa, ja sen avulla toivottaa uusia seuraajia tervetulleeksi vaikka heidän harrastuksiinsa liittyvällä giffillä.

Emmi

Kommentointi on suljettu.